Eraisikute maksuvaba tulu arvestamine 2018 aastal

 

Alates 2018 aastast on tulumaksu arvestus eraisikute tulult astmeline.

Alates 01.01.2018 rakendub kõikidele tuludele üldine maksuvaba tulu määr 6000 eurot aastas ehk 500 eurot kuus ja seoses sellega kaob ära täiendav maksuvaba tulu pensionidele ja tööõnnetushüvitistele.
Maksuvaba tulu reeglid 2018: (KUi sa oskad võid alloleva info kuidagi laiali jaotada või tabeli moodi asja panna:

  • 1. Tulu kuus kuni 1200 eurot (Maksuvaba tulu kuni 500 eurot) , aastatulu kuni 14400 eurot (Maksuvaba tulu kuni 6000 eurot).
  • 2. Tulu kuus 1200 – 2100 eurot (Maksuvaba tulu valem: 500 – 500 / 900 × (väljamakse –1200)), aastatulu 14400 – 25200 (Maskuvaba tulu valem: 6000 – 6000 / 10 800 × (tulu summa – 14400))
  • 3. Tulu kuus üle 2100 eurot , Aastatulu üle 25200 eurot . Maksuvaba tulu 0 eurot

Maksuvaba tulu saab arvestada ainult üks tulumaksu kinnipidaja (nt tööandja, Sotsiaalkindlustusamet) inimese kirjaliku avalduse alusel. Inimene võib iga kuu esitada uue avalduse.

Maksumaksja saab oma avalduses näidata, et maksu kinnipidaja:

  • 1. Arvestaks maksuvaba tulu
  • 2. Ei arvestaks maksuvaba tulu (st. maksuvaba tulu summa 0 eurot) või
  • 3. Arvestaks konkreetse maksuvaba tulu summaga, nt. 100 eurot kuus (kui seadusjärgne maksuvaba tulu on väiksem kui isiku avalduses näidatud summa, peab väljamaksja alati lähtuma seadusjärgsest määrast).

Mida arvatakse aasta tulu hulka?

Aasta tulu on: töötasu ja muu tasu; võlaõigusliku lepingu alusel saadud teenustasu; ettevõtlustulu (FIE); kasu vara võõrandamisest; rendi- ja üüritulu; litsentsitasu, intress, dividend; pension (vanaduspension, toitjakaotuspension, töövõimetuspension, eripensionid ja pensionilisad), toetus, maksustatav stipendium, preemia, vanemahüvitis, haigushüvitis või muu tulu; Eesti äriühingult saadud dividend või omakapitali väljamakse, mis on äriühingu tasandil maksustatud; ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seaduse alusel maksustatud summa, mida on vähendatud ettevõtlustulu maksu sotsiaalmaksu võrra.

Aastatuluna ei arvestata töötukassa makstav töövõimetoetus, pere- ja toimetulekutoetused (näit. lapsetoetus, lapsehooldustoetus, sünnitoetus) maksuvaba stipendium, kasutatud asjade müük, elatis, kingitused, erisoodustus, eluaseme müük, lähetuste päevarahad jms.

Näide. Töötaja, kes saab 2018. aastal brutotöötasu 1000 eurot kuus, saab tulu 12 000 eurot aastas ja tema maksuvaba tulu on 500 eurot kuus ehk 6000 eurot aastas. Samas töötaja, kes saab brutotöötasu 1000 eurot kuus ja vanaduspensioni 425 eurot kuus, saab tulu 17 100 eurot aastas (12 000 + 5100) ja tema maksuvaba tulu on 4500 eurot aastas.

Kasulikud lingid:

 

Toomet Consult OÜ
Aiandi 3/3
Postiindeks 12916

Telefon: +37256909599
e-mail: info{at}tcraamatupidamine.ee
Reg. number: 11645177

TC Raamatupidamine