Hinnakiri

Meie ettevõttes on raamatupidamisteenuste tasustamine lahendatud kahel meetodil.

Esimene variant

Raamatupidamise tasustamine vastavalt tehtud töömahule. See on vana hea meetod ja õiglane tasustamise süsteem. Kui kliendil on vähem dokumente on kliendile esitatav arve ka väiksem ja samuti vastupidi. Lisaks võidavad teenuse hinnas sellise lahenduse puhul ettevõtjad, kelle käive on suur, kuid dokumendimaht väike. Kaotavad sellise lahenduse puhul ettevõtted, kus dokumendimaht on suur ja käive väike. Üheks põhiliseks miinuseks on see, et klient ei tea üldjuhul arvestada, kui suur võib olla raamatupidamisteenuse hind, mis on omakorda takistavaks asjaoluks rahavoogude arvestamisel ühe töötaja kohta.  

 

Nimetus Hind Hind+20% Ühik
Üks kirje 0,30 € 0,36 € tk.
Baasmaks kuni 100 kirjendit 65.- € 78.- € kuu
Baasmaks kuni 200 kirjendit 125.- € 150.- € kuu
Baasmaks kuni 300 kirjendit 180.- € 216.- € kuu
Baasmaks kuni 400 kirjendit 240.- € 288.- € kuu
Baasmaks kuni 500 kirjendit 300.- € 360.- € kuu
Palgaarvestus töötaja kohta 1,60 € 1,92 € töötaja
Personaliarvestus töötaja kohta 1,60 € 1,92 € töötaja
Trükkimine (tekst) A4 formaat 6.- € 7,20 € lehekülg
Printimine A4 formaat 0,10 € 0,12 € lehekülg
Statistika aruanne 20.- € 24.- € lehekülg
Ajatöö 30.- € 36.- € tund
Põhivara arvestus 0.80- € 1.- € tükk
Lähetusaruannete koostamine 10.- € 12.- € baashind
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine 150.- € 180.- € tükk

  

Üks kirjend - näiteks kui pangast võetake raha kassasse, siis see tehing moodustab 2 kirjet või kui võetakse sularahaarve (millelt saab km tagasi arvestada), siis see moodustab 3 kirjet (3 x 0,30 = 0,90€).

Baasmaks - sõltub kirjete arvust. Kui kirjeid juhtub olema rohkem kui tabelis näidatud, siis tõuseb baasmaksu hind 60.- € võrra. Juhul kui ettevõttel puudub teatud perioodil majandustegevus, siis baasmaksu ei rakendata, rakendub ainult ajatöö hind. Sisaldab endas maksudega seotud deklaratsioonide esitamist paberkandjal.

Palga- ja personaliarvestus - st et vormistatakse palgalehed, arvstatakse töötajate palgad, peetakse puhkuse arvestust, hoitakse tööraamatuid jms.

Ajatöö - väga palju tööst on sellise iseloomuga, mida ei saa tükihinnas mõõta või mida ei olegi otstarbekas tükihinnana käsitleda, seega rakendub ajatöö kõikidele muudele teenuste liikidele, mis pole ülal nimetatud teenustega hõlmatud. (näiteks: algdokumentide korrastamine, rekvisiitide kontroll, esindamine maksurevisjoni ajal Maksuametis etc.)

 

Teine variant

Selle lahenduse puhul lepime kliendiga kokku teenuse hinna kuumaksuna. Üldjuhul istutakse kord aastas uuesti maha ja kaubeldakse hinnad selgeks. Minged piiranguid selle lahenduse puhul ei ole.

Toomet Consult OÜ
Aiandi 3/3
Postiindeks 12916

Telefon: +37256909599
e-mail: info{at}tcraamatupidamine.ee
Reg. number: 11645177

TC Raamatupidamine