Teenused

Pakume Teile professionaalset raamatupidamist, võttes arvesse Teie ettevõtte eripära ja vajadusi. Osutame teenuseid nii alustavale kui ka juba tegutsenud ettevõtetele. Meie eesmärk on muuta meie teenused kliendile võimalikult kättesaadavaks ja mugavaks. Tallinna piires tuleme igakuistele dokumentidele soovi korral  ise järele.

Raamatupidamisarvestust:

Raamatupidamise sisseseadmine
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine ja täiendamine
Dokumentide korrastamine ja vajalike rekvisiitide olemasolu kontroll
Dokumentide põhjal raamatupidamiskannete tegemine
Pea- ja päevaraamatu pidamine
Müügi- ja ostuvõlgade arvestus (reskontrod)
Auditeerimiseks vajalike dokumentide ettevalmistamine
Maksuameti kontrolliks vajalike dokumentide ettevalmistamine

Maksuarvestust:

Käibemaksu arvestus
Maksude arvutamine palkadelt
Erisoodustusmaksu arvutamine
Tulumaksuarvestus

Personaliarvestust:

Töötajatega seotud dokumentatsiooni kogumine ja korrastamine
Tööraamatu täitmine ja pidamine
Vajalike avalduste ja otsuste koostamine
Palgalehtede koostamine ja vastavate tabelite pidamine
Tööajatabelite koostamine
Arveldused aruandvate isikutega (majanduskulud)
Lähetuste arvestus (komandeering)
Haiguslehtede täitmine
Palgatõendite väljastamine

Põhivarade arvestus:

Põhivarade arvelevõtmine ja nende mahakandmine
Põhivara kaardi pidamine
Väikevahendite arvestus
Amortisatsiooni (kulumi) arvestus

Konsultatsioon:

Raamatupidamise sisseseadmisel
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamisel
Raamatupidamise auditorkontrolli eelsel korrastamisel
Aastaaruande koostamisel
Erinevate probleemsete situatsioonide tekkimisel
Maksuriskide hindamisel ja planeerimisel
Äriplaani koostamisel

Aruandlus:

Käibedeklaratsiooni koostamine ja deklareerimine
Palkadelt ja erisoodustustelt arvestatud maksude deklareerimine
Muude maksude deklareerimine
Tuludeklaratsiooni koostamine
Aastaaruande koostamine
Vahebilansi ja -kasumiaruande koostamine
Alg- ja likvideerimisbilansi koostamine
Statistikaaruanded

Tutvu lähemalt meie raamatupidamisteenuste täpsete mahtude ning hinnakirjadega.

Toomet Consult OÜ
Aiandi 3/3
Postiindeks 12916

Telefon: +37256909599
e-mail: info{at}tcraamatupidamine.ee
Reg. number: 11645177

TC Raamatupidamine