Tulumaksuseaduse muudatused alates 01.07.2017

 

Töötaja majutus ja transport on teatud tingimustel ja ulatuses maksuvaba.
Tööandja võib tasuda maksuvabalt töölepingu alusel töötava töötajate elu- ja töökoha vahelisetranspordi eest, kui:

 • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast, või
 • tööandja korraldab transporti vähemalt 8-kohalise istekohaga sõidukiga või bussiga.

Ehk siis isikliku sõiduautoga Jürist Tallinnasse töölekäimine on endiselt töötaja mure või täiega maksustatav, aga inimeste vedamine bussiga Lasnamäelt Jürisse tööle on nüüd legaalselt maksuvaba tegevus. Ja kui inimene elab näiteks Rakveres ja käib Tallinnasse autoga tööle, siis neid kulusid saab ka nüüd maksuvabalt hüvitada.

Võimalused:

 • Töötajad sõidavad tööandja omandis ja valduses oleva sõiduautoga
 • Töötaja kasutab isiklikku sõiduautot:
 • 1. Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" või
 • 2. kuludokument
 • Bussipilet, rongipilet, praamipilet

Töölepingu alusel töötava töötaja majutus on maksuvaba (limiidiks on Tallinnas ja Tartus kuni 200 eurot kuus, mujal 100 eurot kuus), kui mõlemad järgnevad tingimused on terve kuu täidetud:

 • töötaja elukoht asub vähemalt 50 kilomeetri kaugusel töökohast ja
 • töötaja omandis ei ole töökohale lähemal asuvat eluasemena kasutatavat kinnisvara.

Parkimistasu maksuvabastus

Töötajatele ja juhatuse liikmetele võib hüvitada/tasuda parkimistasu seoses isikliku sõiduauto kasutamisega, kui see oli tööks vajalik. Päevikut ei pea pidama, kilomeetritest ei sõltu ja see on lisaks autokompensatsioonile.

NB! parkimine tööandja juures siia ei kuulu!

Osalusoptsioonide muudatus

Optsioonid on ja olid ka varem maksuvabad, kui optsioonid realiseeriti vähemalt kolm aastat peale optsioonilepingu sõlmimist.

Nüüd anti täiendav maksuvabastus (väljateenitud ulatuses), kui:

 • ettevõte müüakse tervikuna (nt asutati startup, anti töötajatele optsioonid ja müüdi 2 a hiljem Google‘le, sellise tehinguga kaasneb ka optsioonide eest tasu saamine, mis nüüdsest on maksuvaba, väljateenitud ulatuses) või
 • kui töötaja muutub täielikult töövõimetuks või sureb.

Lisatingimuseks on see, et optsioonileping peab olema notariaalne või digitaalselt allkirjastatud või Maksuametile esitatud viie tööpäeva jooksul selle sõlmimisest. Mõistagi selleks, et tagantjärgi lepinguid ei saaks sõlmida.

Tulumaksusoodustusega nimekirja kantud MTÜ vabatahtlike päevaraha.

Kui MTÜ on kantud tulumaksusoodustuse nimekirja, siis võib ta oma vabatahtlikele maksta välislähetuse päevaraha tavalises ulatuses, kui vabatahtlik toimetab ühingu heaks välismaal.

 

Toomet Consult OÜ
Aiandi 3/3
Postiindeks 12916

Telefon: +37256909599
e-mail: info{at}tcraamatupidamine.ee
Reg. number: 11645177

TC Raamatupidamine